Kancelaria notarialna w Gliwicach - Notariusz Edyta Stelmach-Pawlica

Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, dokonującą czynności, którym strony chcą, bądź są obowiązane nadać formę aktu notarialnego lub inną formę wymagającą uczestnictwa notariusza.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Wszelkie porady oraz informacje dotyczące czynności notarialnych są bezpłatne. Co do zasady notariusz dokonuje czynności w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gliwicach, jednak czynności takie mogą zostać przeprowadzone w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (tzw. czynność wyjazdowa), czyli przykładowo gdy strona czynności ze względu na zły stan zdrowia nie może przyjechać do notariusza. Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Edyty Stelmach-Pawlica mieści się na parterze budynku znajdującego się naprzeciw Sądu Okręgowego w Gliwicach. Wejście do Kancelarii Notarialnej przystosowane jest dla osób mających problemy z poruszaniem się, gdyż do budynku prowadzą tylko cztery stopnie schodów. Adres: Kancelaria Notarialna Gliwice ul. Tadeusza Kościuszki 24/1.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Zadzwoń
32 232 41 18
798 619 195

Lub Napisz:
sekretariat@notariuszgliwice.com

Edyta Stelmach-Pawlica ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie odbyła aplikację notarialną w latach 2012-2015, a po zdaniu egzaminu notarialnego pracowała jako Zastępca Notarialny w kilku największych Kancelariach Notarialnych na Śląsku. Notariusz Edyta Stelmach-Pawlica prowadzi Kancelarię Notarialną w Gliwicach od 01 lutego 2018 roku.

Czym zajmuje się notariusz?
U notariusza można sporządzić umowę sprzedaży mieszkania, domu lub działki, umowę darowizny, intercyzę, zawiązać spółkę, sporządzić testament oraz pełnomocnictwo, a także przeprowadzić sprawy spadkowe po zmarłych członkach rodziny, to jest odrzucić lub przyjąć spadek, jak również uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia.

Edyta Stelmach-Pawlica Notariusz Gliwice