UMOWA ZAMIANY

Art. 603 – 604 Kodeksu cywilnego

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej. Do umowy zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży. W sytuacji gdy wartości zamienianych nieruchomości (lub praw) są różne można zastosować dopłatę na rzecz tej strony, która otrzymuje nieruchomość (lub prawo) o niższej wartości.

 

Umowa zamiany polega na tym, że możemy zamienić się z inną osobą np. na mieszkania lub mieszkanie na dom.