PODATKI I OPŁATY SĄDOWE

 

OPŁATY SĄDOWE

Wszyscy Notariusze zobowiązani są do pobierania jednakowych należnych opłat sądowych. Stawki te określone są w ustawie:

PODATKI

Każdy notariusz po wykonaniu czynności notarialnych pobiera określone podatki. Są to tak zwane podatki od czynności cywilnoprawne oraz podatki od spadków i darowizn. Wysokości i konkretne stawki określone są w ustawach: