TESTAMENT

Testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci.

Przykładowo w testamencie spadkodawca (czyli testator) może:

  • powołać do spadku jedną lub kilka osób,
  • wydziedziczyć zstępnych, małżonka lub rodziców, czyli pozbawić przysługującego im prawa do zachowku,
  • powołać spadkobiercę na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca nie chciała lub nie mogła dziedziczyć (podstawienie),
  • nałożyć na spadkobiercę obowiązek spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły),
  • postanowić, że oznaczona osoba nabywa konkretny przedmiot zapisu z chwilą otwarcia testamentu, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy (zapis windykacyjny).

Testament może zostać w każdej chwili zmieniony lub odwołany.

Testament notarialny to dokument sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. Taki testament może zostać zarejestrowany na życzenie spadkodawcy w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

Jedynie testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny, na podstawie którego oznaczona osoba nabędzie przedmiot zapisu windykacyjnego (np. mieszkanie, dom lub samochód)  z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

Sporządzając testament notariusz upewnia się, że jego jest zgodna z wolą testatora.

Jak napisać testament samodzielnie?

Zgodnie z treścią art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca musi go napisać w całości pismem ręcznym, podpisać i opatrzyć datą.

Aby mieć pewność, że testament będzie ważny i skuteczny warto sporządzić ten testament u notariusza.